Jednoduché riešenie pre vytváranie, obsluhu a správu obrazoviek
0907 186 557

DATAVISION je systém na ONLINE správu obsahu obrazoviek

DATAVISION je SLOVENSKÝ PRODUKT na trhu DIGITÁLNEJ REKLAMY. Je určený na ovládanie správy obsahu digitálnych obrazoviek akéhokoľvek druhu. Pri vytváraní systému sme kládli maximálny dôraz na jednoduchosť správy a obsluhy. Digitálna reklama, resp. DIGITAL SIGNAGE, je vhodným systémom na využitie predovšetkým vo verejných priestoroch – recepciách, školách, nemocniciach, športových, nákupných a obchodných centrách a pod.

Jedinečnosť tohoto systému spočíva v zobrazení viacerých informácií súčasne na obrazovke vo a to na základe rozdelenia obrazu do niekoľkých na sebe nezávislých častí,resp. blokov tak, aby diváka vysielaný obsah vždy zaujal alebo mu pomohol. A čo je najdôležitejšie, obsah obrazovky sa ovláda z akéhokoľvek miesta pripojeného na internet pomocou počítača, notebooku, tabletu alebo inteligentného telefónu.

DATAVISION sa ovláda veľmi jednoducho a obsluhu zvládne aj menej zdatný počítačový užívateľ. Jednoducho si vyberie miesto na obrazovke, pridá do neho požadovanú informáciu (text, obrázok, video, widget s počasím a pod.). Následne sa vykoná aktualizácia obrazovky vo zvolenom časovom intervale. DATAVISION je SLOVENSKÝ PRODUKT, takže komunikuje primárne v slovenčine, ale aj v češtine, angličtine a nemčine s možnosťou rozšírenia o ďalšie jazykové mutácie.

DATAVISION – ako to funguje?

datavison-cloud

Zákazník jednoducho vytvára a ovláda pomocou intuitívnych funkcií jednotlivé prezentácie, ktoré potom jednoducho priradí k obrazovke, na ktorej sa v požadovanom čase tieto prezentácie zobrazujú. Toto všetko sa robí priamo cez internetový prehliadač na ľubovoľnom zariadení (PC, MAC, Tablet, Inteligentný telefón), ktoré je pripojené na internet.

Zobrazovať môžeme najrôznejšie média ak sú obrázky, videá, animácie, webové stránky, texty a rôzne online informácie dostupné na internete ako RSS kanály, albumy a príspevky zo sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Youtube, Google+ a pod. Taktiež systém obsahuje tzv. widgety  napr. aktuálne počasie, dátum a čas, analógové hodiny, aktuálne meniny a pod. Kedže sme výrobcami systému, DATAVISION vieme jednoducho pripojiť na akúkoľvek databázu alebo informačný systém a zobrazovať tak ľubovoľné informácie v závislosti od požiadaviek zákazníka.

Obrazovku je v systéme DATAVISION možné rozdeliť do niekoľkých ľubovoľne veľkých blokov podľa Vašej kreativity. Každý s blokov môže obsahovať ľubovoľný obsah, ktorý sa môže v týchto blokoch zobrazovať. Pozrite si online ukážky niektorých referenčných projektov

Jednotlivé média (galérie, texty, titulky, videá  a pod.) si užívateľ jednoducho a pohodlne zoradí do blokov v rámci prezentácie. Túto prezentáciu potom dokáže priradiť k svojej obrazovke a následne pri väčšom počte prezentácií aj určiť, ako dlho a v akom čase sa ktorá prezentácia bude na obrazovke zobrazovať.

Systém DATAVISION ponúka pokročilé dynamické plánovanie zobrazovania prezentácií na obrazovke s presnosťou na sekundy. Čo, kedy, v akých intervaloch a s akou pravideľnosťou sa bude na obrazovke zobrazovať jednoducho naplánujete pre každú obrazovku a prezentáciu zvlášť.

DATAVISION – príklady využitia

 • recepcie športových areálov
 • vstupné haly
 • recepcie kancelárskych budov
 • obchodné reťazce
 • hotely a penzióny
 • aquaparky, kúpaliská, bazény
 • fitness a wellness centrá
 • kúpeľné domy a rehabilitačné strediská
 • univerzity a vysoké školy
 • školy a školiace strediská
 • vzdelávacie strediská
 • čakárne v nemocniciach a na úradoch
 • samostatné ordinácie
 • obchodné domy
 • nákupné centrá
 • predajne a obchody
 • kiná a divadlá
 • reštaurácie, bary, diskotéky
 • lekárne
 • stravovacie zariadenia
 • fast food reštaurácie
 • kultúrne centrá a zariadenia
 • zábavné parky
 • hotelové kanály

Požiadajte nás o bezplatnú konzultáciu.

Formulár pre rýchly kontakt