Rôzne typy analógových hodín si môžete pridať do svojej prezentácie.