Pre oživenie Vašich prezentácií sme doplnili možnosť využívania GOOGLE FONTOV.